AKTUALNOŚCI

CASE STUDIES

nugg.ad wyróżniony za ochronę danych osobowych zgodną z prawem europejskim

• Rozszerzony certyfikat EuroPriSe dla nugg.ad PTN 2.1
• Niezależna pieczęć jakości potwierdza zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych na płaszczyźnie europejskiej
• nugg.ad jedynym dostawcą technologii targetowania legitymującym się ważnym certyfikatem EuroPriSe

Berlin, 02.03.2012 r. Lider rynku technologii targetowania behawioralnego nugg.ad otrzyma certyfikat European Privacy Seal (EuroPriSe) dla swojego produktu Predictive Behavioral Targeting PTN 2.1. Tym samym nugg.ad pozostaje jedynym dostawcą technologii targetowania wyróżnionym wysoko cenioną w Europie niezależną pieczęcią jakości ochrony danych osobowych. Jej ponowne przyznanie potwierdza całkowitą zgodność z przepisami ochrony danych osobowych zarówno podstawowej technologii nugg.ad Predictive Behavioral Targeting PTN 2.1 jak i niektórych opartych na niej produktach: Certyfikat odnosi się zarówno do targetowania obejmującego różne produkty behawioralne wykorzystywane przez czołowych polskich wydawców online, jak i do optymalizacji liczby wyświetleń reklam w grupie celowej. Nowym elementem objętym certyfikatem jest połączenie Predykcyjnego Targetowania Behawioralnego z danymi zewnętrznymi i offline w ramach nugg.ad Data Solutions. EuroPriSe stanowi inicjatywę Niezależnego Centrum Ochrony Danych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn (ULD) pod kierunkiem dra Thilo Weicherta. nugg.ad ubiegał się o ponowne przyznanie certyfikatu z własnej inicjatywy.

„Ponowne uzyskanie certyfikatu EuroPriSe jest wynikiem ciągłego dialogu, jaki prowadzimy z inspektorami ochrony danych osobowych, w szczególności z Niezależnego Centrum Ochrony Danych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn“ - powiedział Stephan Noller, CEO nugg.ad - „Jesteśmy stale świadomi dużej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako przodującym dostawcy usług targetowania na europejskim rynku internetowym. Z poczuciem dumy wracamy do roli pioniera podkreślając, że bezpieczne obchodzenie się z danymi może być też ekonomicznie efektywne”.

Ww. pieczęć jest potwierdzeniem kierowania się przez nugg.ad kryteriami ochrony danych osobowych znacznie wykraczającymi poza normy przyjęte w branży - zasada ta stanowi integralną część filozofii nugg.ad od samego początku działalności firmy. Także wymagania ze strony EuroPriSe zostały ponownie zaostrzone między innymi w związku z aktualnymi debatami politycznymi na temat reorganizacji europejskiego systemu ochrony danych osobowych, ponieważ certyfikat ten ma odgrywać rolę także w warunkach zaostrzonych ram prawnych.

„Cieszę się, że nugg.ad jest pierwszym usługodawcą spełniającym warunki naszych przejściowych przepisów odnośnie Targetowania Behawioralnego. Jest to niezbędny krok i mam nadzieję, że stanie się on dla branży nowym bodźcem do większej przejrzystości i kontroli użytkowników“ - powiedział dr Thilo Weichert, pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych rządu krajowego Schleswig-Holstein i dyrektor Niezależnego Centrum Ochrony Danych tego kraju związkowego.

Na bazie wyróżnionej już w 2009 roku, wzorcowej funkcji Opt-Out nugg.ad wysuwa użytkownika jeszcze bardziej na pierwszy plan, kładąc większy nacisk na działania informacyjne i przejrzystość. Ponadto wprowadzono monitorowanie tematyczne nugg.ad. Za pośrednictwem odsyłacza http://mtm.nugg.ad/en użytkownik może nie tylko uzyskać informacje o technikach targetowania , zameldować oraz wymeldować się z systemu, ale także sprawdzić jasno przedstawioną ocenę swoich zainteresowań zmierzonych przez nugg.ad. Kampanie reklamowe emitowane z wykorzystaniem rozwiązań nugg.ad zawierają niewielkie ikonki, które pozwalają uzyskać więcej informacji odnośnie praw użytkowników.

„W centrum wszelkich rozważań i instrumentów ochrony danych osobowych jest sam użytkownik. Dlatego też, aby móc zapewnić przejrzystość i kontrolę, dążymy do ścisłego, ustawicznego dialogu“ - mówi Christian Pfeiffer, Chief Privacy Officer w nugg.ad.

Technologia Predykcyjnego Targetowania Behawioralnego wprowadzona na rynek przez nugg.ad umożliwia podmiotom prowadzącym internetowe kampanie reklamowe inteligentne zarządzanie grupami docelowymi, kierując reklamę do właściwych odbiorców. W oparciu o dane socjodemograficzne i dotyczące zainteresowania produktami można wyodrębnić precyzyjnie grupy docelowe – z olbrzymią korzyścią dla branży reklamowej: ograniczeniem strat z powodu rozproszenia działań reklamowych i wszechstronnymi rozwiązaniami w zakresie branding, performance i content.

W celu stałego zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników w ramach obowiązujących w Europie regulacji prawnych nugg.ad podejmuje różne środki. Wszystkie dane przetwarzane są wyłącznie w niemieckich centrach komputerowych i we właściwych ramach prawnych. Dane wykorzystywane do celów targetowania na podstawie zachowań użytkowników Internetu będą zbierane wyłącznie na witrynach klientów nugg.ad i zapisywane w plikach cookie. Pliki te są kasowane po upływie pół roku. Są one zapisywane na komputerach użytkowników i można je w każdej chwili skasować. Przy sporządzaniu dokumentacji system nugg.ad nie wykorzystuje w żaden sposób danych, które można bezpośrednio przyporządkować poszczególnym osobom, takich jak imię i nazwisko, adres, adres email lub IP. Zostają one poddane przez niezależny podmiot procesowi anonimizacji, do którego nie mają dostępu ani nugg.ad, ani jego klienci. Wszelkie analizy grup celowych dotyczące kampanii reklamowych są sporządzane przez nugg.ad w oparciu o modele statystyczne. Użytkownik pragnący wymeldować się z systemu nugg.ad może to zrobić za pośrednictwem opt-out. W takim przypadku wszystkie dane użytkownika zostają skasowane.

EuroPriSe

EuroPriSe stanowi inicjatywę Niezależnego Centrum Ochrony Danych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn (ULD). Projekt EuroPriSe otrzymał dotację Komisji Europejskiej w ramach programu eTEN w wysokości 1,3 mln euro. Do konsorcjum kierowanego przez ULD projektu EuroPriSe należą organy nadzoru ochrony danych osobowych - hiszpańska Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid (APDCM) i francuska Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés (CNIL), Akademie der Wissenschaften z Austrii, londyński Metropolitan University, Borking Consultancy z Holandii, Ernst and Young AB ze Szwecji, niemiecka TüV Informationstechnik GmbH i słowacka VaF s.r.o. Pieczęcią EuroPriSe (www.european-privacy-seal.eu) zostają wyróżnione przez ULD zapewniające ochronę danych osobowych produkty i usługi informatyczne, po pomyślnym przejściu przez zweryfikowaną pod względem jakości dwustopniową procedurę.

Dalsze informacje: www.european-privacy-seal.eu.

nugg.ad:

nugg.ad AG jest przodującym dostawcą rozwiązań w zakresie Predykcyjnego Targetowania Behawioralnego do optymalizacji działań reklamowych w mediach online. nugg.ad umożliwia reklamodawcom, domom mediowym i sprzedawcom znaczne zwiększenie skuteczności reklamy poprzez kierowanie jej do właściwych grup docelowych. Nowatorskie zastosowanie technologii Predykcyjnego Targetowania Behawioralnego umożliwia wzbogacenie podstawowych danych użytkowników w czasie rzeczywistym informacjami sondażowymi o charakterze socjodemograficznym, dotyczącymi interesujących ich produktów i stylu życia. W tym celu wykorzystywane są modele predykcyjne, które jednak nie zawierają żadnych danych umożliwiających odniesienie do konkretnej osoby. Jako pierwszy dostawca technologii targetowania nugg.ad został za swój produkt wyróżniony pieczęcią jakości ochrony danych osobowych Niezależnego Centrum Ochrony Danych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn (ULD). Natomiast na arenie europejskiej produkt nugg.ad otrzymał certyfikat European Privacy Seal (EuroPriSe). W 2008 r. nugg.ad zdobył wyróżnienia „Red Herring 100 Europe“ i „European Seal of E-Excellence“. Od 2010 r. nugg.ad wchodzi w skład grupy Deutsche Post DHL.

Do klientów nugg.ad zaliczają się m.in. ARBOinteractive , Grupa o2, SevenOne Interactive, Interia, Axel Springer Media Impact, IDMnet, TOMORROW FOCUS Media, AdAudience, eBay Advertising Group, OMS, Hi-media, freeXmedia, IQ media, Ströer Interactive, Mediasports, Zed digital, Omnicom Media Group, Glam Media, Dennis Publishing, Tremor Media, , Unister Media, Ekstra Bladet, Berlingske Media,  Jubii A/S, Jobzonen A/S, dba.dk, KRONE.at, Austria Plus, Purpur Media, Interia, Styria i derstandard.at. Poza centralą w Berlinie nugg.ad prowadzi biura w Hamburgu, Kolonii, Warszawie, Paryżu, Kopenhadze, Amsterdamie i Londynie.

Dalsze informacje na www.nugg.ad

Wróć